Välkommen till Koivunen Oy:s hemsida!

Koivunen är ett framstående finskt företag med bred verksamhet inom teknisk handel på fordonsområdet. Företaget har varit verksamt sedan 1927 och importerar reservdelar, tillbehör, anordningar, däck och fälgar samt verktyg, maskiner och fästanordningar till lätta och tunga fordon. Koivunen finns representerat på marknaderna i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Koncernens omsättning är över 140 miljoner euro.

Med ett lagerfört utbud av närmare 140 000 produkter täcker Koivunen ett stort typ- och åldersspektrum för dagens fordonspark i såväl Finland som dess grannländer. Distributionen av reservdelar och tillbehör utanför Finland sker genom oberoende återförsäljare. Dessutom finns det ett omfattande nätverk av dotterbolag i grannländerna.

Koivunen har även en lång tradition inom den finska industrin. Vi strävar efter att vara en pålitlig och konkurrenskraftig leverantör även till dessa kunder.

Vi siktar på hög kvalitet och snabb service i alla våra förehavanden. Vår verksamhet är under ständig utveckling och vi begär även en hög nivå på produkter och tjänster från våra leverantörer. Våra omfattande lager och snabb, felfri logistik står till kundernas förfogande.

Koivunen Oy – finländskt kunnande fr.o.m. 1927.